Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS ...), 09.11.2011 in 10.11.2011


  Na podlagi 39. (6. odstavek) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev...

Prenehanje veljave kontrolnih seznamov


S 7.10.2011 so prenehali veljati kontrolni seznami: - Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti programske opreme z ZVDAGA (KSpSW, različica 1.2 z dne 24.06.2010) - Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti strojne opreme...