Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Večer SFA - Filmi po izboru… Toneta Freliha


V okviru filmskih projekcij  Večeri SFA, ki jih pripravlja Slovenski filmski arhiv, bodo v ponedeljek, 30. januarja 2012 ob 18. uri v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki predvajani filmi po izboru režiserja in pisatelja...

Objava gradiva Arhiva RS na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory


Arhiv Republike Slovenije obvešča, da je na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory dostopna tudi naša arhivska zbirka AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije...

O zaključku gostovanja razstave »Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo« v Poročilih ob petih


Na TV Sloveniji 1 je bil dne 4. januarja pri »Poročilih ob petih« objavljen prispevek o zaključku gostovanja razstave ob 20. Obletnici PLEBISCITA 1990. O gostovanju v Celju je spregovoril direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana...

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence


Arhiv RS vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb 1. odst. 56. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in...

Register ustvarjalcev Javnega arhivskega gradiva


Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za...

Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva in Evidenca arhivskega gradiva v tujini


Z začetkom leta 2012 objavlja Arhiv RS na svoji spletni strani dve javni evidenci registra, ki ju je pripravil in ju vodi v sodelovanju z regionalnimi arhivi: Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva  in  Evidenco...