Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Večer SFA - Filmi po izboru… Toneta Freliha


V okviru filmskih projekcij  Večeri SFA, ki jih pripravlja Slovenski filmski arhiv, bodo v ponedeljek, 30. januarja 2012 ob 18. uri v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki predvajani filmi po izboru režiserja in pisatelja...

Objava gradiva Arhiva RS na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory


Arhiv Republike Slovenije obvešča, da je na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory dostopna tudi naša arhivska zbirka AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije...

O zaključku gostovanja razstave »Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo« v Poročilih ob petih


Na TV Sloveniji 1 je bil dne 4. januarja pri »Poročilih ob petih« objavljen prispevek o zaključku gostovanja razstave ob 20. Obletnici PLEBISCITA 1990. O gostovanju v Celju je spregovoril direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana...

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence


Arhiv RS vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb 1. odst. 56. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in...

Register ustvarjalcev Javnega arhivskega gradiva


Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za...

Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva in Evidenca arhivskega gradiva v tujini


Z začetkom leta 2012 objavlja Arhiv RS na svoji spletni strani dve javni evidenci registra, ki ju je pripravil in ju vodi v sodelovanju z regionalnimi arhivi: Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva  in  Evidenco...