Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Fotografije s posveta "Občutljivi osebni podatki v arhivskem gradivu tajnih policij"


  V Arhivu Republike Slovenije je potekal v sredo, 28. novembra 2012 posvet z naslovom "Občutljivi osebni podatki v arhivskem gradivu tajnih policij". Več fotografij....

Rok za opravljanje preizkusa za uslužbence javnopravnih oseb


Rok za opravljanje preizkusa za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS, …) Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti...

V Arhivu RS je potekala delavnica »SPOZNAVANJE IN INTERPRETACIJA VIROV OD SREDINE 14. DO KONCA 19. STOLETJA«


V Arhivu Republike Slovenije smo v mesecu novembru 2012 zaključili 30-urno delavnico na temo spoznavanja in interpretacije virov od sredine 14. do konca 19. stoletja. Delavnico so vodili arhivisti mag....

Posvet "Občutljivi osebni podatki v arhivskem gradivu tajnih policij"


Padec berlinskega zidu kot simbola razdeljene Evrope in postopna demokratizacija držav nekdanjega socialističnega bloka, ki je temu sledila, je v Evropi prinesla spremembo oziroma razpad enopartijskih družbeno-političnih sistemov...

Stanka Grkman in Marjana Cjuha prejeli Priznanje Mirka Šubica za leto 2012


Priznanje Mirka Šubica za leto 2012 sta prejeli konservatorki – restavratorki Arhiva RS Stanka Grkman in Marjana Cjuha za izboljšavo konservatorsko-restavratorske metode dolivanja celulozne pulpe in za izvedbo posegov s to metodo...

Dan slovenske hrane


Arhiv Republike Slovenije se skupaj z regionalnimi arhivi kot partnerji pridružujemo v petek, 16. novembra 2012 obeležitvi dneva slovenske hrane. Z objavo arhivskega gradiva na temo o prehrani v preteklosti  želimo prispevati k...

Rok za opravljanje preizkusa za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS, …)


Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Arhiv Republike Slovenije organizira rok za preizkus strokovne...