Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Arhiv RS objavlja novo različico enotnih tehnoloških zahtev /ETZ 2.1/, potrjeno dne 11.7.2013.


Skladno s predpisi (ZVDAGA, 91. člen) Arhiv RS sprejema enotne tehnološke zahteve, ki podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje ZVDAGA in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih...

Utrinki s strokovnega posveta: Digitalno gradivo v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)


   Foto: ARS Konec meseca maja 2013 se je pričela javna razprava o novem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Del predloga zakona...