Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Objava arhivskega gradiva organov nekdanje Službe državne varnosti


Arhiv Republike Slovenije nadaljuje s spletno objavo arhivskega gradiva nekdanje Službe državne varnosti. Od februarja 2014 je Arhiv RS redno objavljal arhivsko gradivo, ki priča o organizaciji, delovanju in sodelovanju organov...

Stališče Arhiva Republike Slovenije o vprašanjih povezanih z e-računi


Arhiv Republike Slovenije stališče o vprašanjih povezanih z e-računi ob upoštevanju novosti, ki so uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list...