Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Seminar za ustvarjalce arhivskega gradiva – »Kaj prinaša novi zakon o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter arhivih«, 6.11.2014


Arhiv Republike Slovenije organizira dodatno strokovno usposabljanje na temo novele Arhivskega zakona, dne  6.11.2014 s pričetkom ob 9. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. Pravilnik o strokovni...

Strokovno usposabljanje za uslužbence ponudnikov storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev, 17. in 18. november 2014


  Na podlagi 21. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z...

Z digitaliziranimi posnetki dopolnjena objava Zbirke urbarjev


Že dostopnemu spletnemu popisu urbarjev in urbarialnih registrov v SI AS 1074, Zbirka urbarjev, Arhiv Republike Slovenije dodaja digitalizirane izvirnike. Ogled posnetkov z višjo resolucijo in naročilo reprodukcij sta mogoča le...