Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za uslužbence ponudnikov storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev


Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (uradni list RS, št. 132/2008), Arhiv Republike Slovenije organizira rok...

Strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS, …), 1. in 2.12.2014


Na podlagi 39. (6. odstavek) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14-Odl.US in 51/14) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih...

Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov – pogled od spodaj navzgor, 3. december 2014


Medarhivska strokovna skupina za preučevanje zdravstva in socialnega varstva pri Arhivu Republike Slovenije v sodelovanju z Arhivskim društvom Slovenije 3. decembra 2014 organizira enodnevni strokovni seminar z naslovom Varstvo...