Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 56 OD 56

V Arhivu Republike Slovenije bo 20. in 21. junija 2007 sestanek koordinacijske skupine v okviru projekta Samostanske listine Srednje Evrope


V projektu, ki ga vodita Škofijski arhiv iz St. Pöltna (Diözesanarchiv St. Pölten) in Inštitut za raziskavo in obdelavo cerkvenih virov iz St. Pöltna (IEEkQ), poleg Arhiva RS sodelujejo še državni, deželni in cerkveni arhivi iz...

Vlada sprejela Uredbo o izročanju gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti


Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 4.06.2007 sprejela Uredbo o izročanju gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti. Uredba ureja izročanje gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti Arhivu Republike...

Objava ENOTNIH TEHNOLOŠKIH ZAHTEV 1.0


V skladu z 91. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je Arhiv RS sprejel in objavil Enotne Tehnološke Zahteve 1.0 (ETZ 1.0). Z objavo ETZ so izpolnjeni pogoji za začetek postopka...

Objavljamo predlog Enotnih tehnoloških zahtev


Predlog enotnih tehnoloških zahtev Objavljamo povezavo do portala eSodelovanje, kjer so objavljene Enotne tehnološke zahteve, od 25.09. 2006 bo omogočeno tudi dajanje pripomb in komentarjev. Portal eSodelovanje se nahaja na...

Sprejeto besedilo Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva


Vlada RS je na 84. seji, 27. julija 2006 sprejela besedilo Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ureja hrambo gradiva v digitalni obliki, predvsem tiste postopke in pogoje, ki so povezani s pripravami in...

Državni zbor je sprejel Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)


6. marca 2006 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Na spletnih naših spletnih je dostopen tudi čistopis zakona in obrazložitev.