Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 56 OD 57

Objava prve verzije Kontrolnega seznama za preverjanje skladnosti strojne opreme z ZVDAGA


Arhiv RS objavlja prvo verzijo Kontrolnega seznama za preverjanje skladnosti strojne opreme z ZVDAGA (KSpHW 1.0, št. 382-14/2006/11 z dne 18.12.2007). S pomočjo kontrolnega seznama bo ponudnik strojne opreme zagotavljal, Arhiv...

Predlog za ukinitev oz. preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju


Arhiv Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo predlagal ukinitev ali ustrezno preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2007), ker je v neskladju z Zakonom o varstvu dokumentarnega...

Objava prvih verzij Kontrolnih seznamov


Arhiv Republike Slovenije objavlja prve verzije Kontrolnih seznamov: Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA in potrjevanje (KSpNP, različica 1.0 z dne 07.09.2007) v pdf in word obliki. Kontrol...

Sporočilo za javnost v zvezi z varstvom arhivskega in dokumentarnega gradiva Psihiatrične klinike


Prvi sestanek Komisije za sprejem pisnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega Psihiatrične klinike v Ljubljani je odpadel zaradi odsotnosti predstavnikov Psihiatrične klinike v Ljubljani ter predstavnika...

Objavljen osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA


Arhiv Republike Slovenije objavlja osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA. Kontrolni seznam je namenjen zagotavljanju in preverjanju usklajenosti programske opreme z zahtevami ZVDAGA, Ur...

Podaljšanje javne razprave o osnutku Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA


Arhiv Republike Slovenije podaljšuje javno razpravo o osnutku Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA do vključno 20. 8. 2007. Dokument je objavljen tudi na portalu e-Si.eu, kjer je omogočeno...

Objavljen osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje notranjih pravil


Arhiv Republike Slovenije objavlja osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje notranjih pravil z ZVDAGA. Kontrolni seznam je namenjen potrjevanju notranjih pravil na podlagi preverjanja usklajenosti z zahtevami ZVDAGA, Uredbe...