Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV

***

27. 6. 2019

JN-19-160, javno naročilo po odprtem postopku: Nabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).

 

Ponudbe je potrebno oddati do 10. 7. 2019 do 11.00 ure.
Odpiranje ponudb: 10. 7. 2019 ob 11.01 uri na naslovu:

ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml;


*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije. 

 

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 8. 7. 2019 do 14.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

***

9. 7. 2018

JN-18-128, javno naročilo po odprtem postopku: NABAVA OPREME ZA CENTER ZA DIGITALIZACIJO (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020)
Ponudbe je potrebno oddati do 21.08. 2018 do 13:00 ure.
Odpiranje ponudb: 21.08. 2018 ob 13.01 uri. na naslovu:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2314.

*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije.

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 17.08. 2018 do 12.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

***

 

9. 7. 2018

JN-18-127, javno naročilo po odprtem postopku: Sistem za upravljanje in dostopnost do filmskih in A/V vsebin eAG ter oprema za Center za digitalizacijo (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020)

Ponudbe je potrebno oddati do 21.08. 2018 do 11:00 ure.
Odpiranje ponudb: 21.08. 2018 ob 11.01 uri. na naslovu:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2330.

*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije.

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 16.08. 2018 do 14.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

** OPOMBA (26 .7. 2018): Objavljamo popravek datoteke Naročnik ESPD JN-12-128

Datoteka Naročnik ESPD JN-12-128 (xml)

 

***

 

4. 7. 2018

JN-18-112, javno naročilo po odprtem postopku: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov na lokacijah Zvezdarska ulica 1 in Poljanska cesta 40, 1102 Ljubljana
Ponudbe je potrebno oddati do 23.07. 2018 do 09:00 ure.
Odpiranje ponudb: 23.07. 2018 ob 10.00 uri. na naslovu:
ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml
*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije. 

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 16.07.2018 do 12.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

***

 

28. 3. 2018

JN-18-059, javno naročilo po odprtem postopku: Sistem za upravljanje in dostopnost do filmskih in A/V vsebin eAG (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020). 
Ponudbe je potrebno oddati do 16. 05. 2018 do 10:00 ure.
Javno odpiranje ponudb: 16. 05. 2018 ob 11.00 uri. 
*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije. 

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 11.05. 2018 do 12.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

***

 

27. 3. 2018

JN-18-046, javno naročilo po odprtem postopku: Nadgradnja urejevalnika SIP (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020). 
Ponudbe je potrebno oddati do 7. 5. 2018 do 11:00 ure.
Javno odpiranje ponudb: 7. 5. 2018 ob 12.00 uri. 
*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije. 

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 26.04. 2018 do 12.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

**Opomba (16.4.2018): V besedilu funkcionalne specifikacije za urejevalnik SIP, se dopolni poglavje "5. Sistemske zahteve" z zahtevo, da mora biti nova rešitev razvita v Javi.

Funkcionalna specifikacija za urejevalnik SIP_Popravek (pdf)

 

***Opomba (19.4.2018): Popravek obrazca OBR - 9 in potrdila reference kadra (OBR-7)

Obrazci ARH_JN_18_046_19042018 (docx)

 

****Opomba (23.4.2018): Popravek obrazca ESPD-3.SIP

Obrazec ESPD-3.SIP (txt)

 

***

 

19. 3. 2018 

4300-1/2018 JN ARS - Arhiv Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti za opravljanje storitev digitalizacije arhivskega gradiva. 

Rok za predložitev ponudb: 6. 4. 2018 do 11.00 ure.

Javno odpiranje ponudb: 6. 4. 2018 ob 11.30 uri.

*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil  eNaročanje, kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije

Rok za postavitev morebitnih vprašanj je 27. 3. 2018 do 12.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija (zip)

 

 

Objava namere

 

9. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, ARHIV RS objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke RENAULT SCENIC GRANDE, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

***

 

18. 1. 2018

 

JN-18-013, javno naročilo po odprtem postopku: Razvoj in implementacija virtualne arhivske čitalnice - VAČ (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020). Ponudbe je potrebno oddati do 06.03.2018 do 10:00 ure.

*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil (POVEZAVA), kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije

 

Razpisna dokumentacija

 

**Opomba (16.2.2018):

- Popravek ESPD obrazca (xml) [opomba: Obrazec ESPD je bil 20.2.2018 dopolnjen]

- Obrazci ARH popravek (doc)

 

*** Opomba (20.2.2018)

- Popravek ESPD obrazca (xml)

 

****Opomba (26.2.2018)

Rok za oddajo ponudb se podaljša do 12.3.2018 do 11:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 12.3.2018 ob 12:00 uri.

 

17.10.2017

JN-17-197, javno naročilo po odprtem postopku: Vzpostavitev in vzdrževanje virtualne arhivske čitalnice - VAČ (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020). Ponudbe in idejne načrte je potrebno oddati do 24.11.2017 do 12:00 ure.

*Opomba: Naročnik poziva ponudnike, da spremljajo portal javnih naročil [POVEZAVA], kjer bo naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo objavljal odgovore na vprašanja, ali morebitne popravke razpisne dokumentacije

 

Razpisna dokumentacija

 

**Opomba:

 

V besedilu razpisne dokumentacije sta se v Povabilu k sodelovanju pojavili napaki:

 

Namesto nepravilne navedbe v petem odstavku Povabila k sodelovanju: 


“Naročnik mora ponudbo in idejni načrt prejeti do 24.11.2017 do vključno 12.00 ure v glavno pisarno
naročnika.”

Se mora peti odstavek Povabila k sodelovanju pravilno glasiti:

“Naročnik mora idejni načrt prejeti do 20.11.2017 do vključno 10:00 ure v glavno pisarno naročnika.
Naročnik mora ponudbo prejeti do 04.12.2017 do vključno 9:00 ure v glavno pisarno naročnika." 

Prvi stavek v sedmem odstavku, ki se nepravilno glasi:
“Javno odpiranje ponudb bo dne 24.11.2017 ob 13:00 uri v prostorih naročnika.”

Se pravilno glasi:
“Javno odpiranje ponudb bo dne 04.12.2017 ob 10:00 uri v prostorih naročnika.”

 

Posledično se smiselno uskladi besedilo tudi v razpisni dokumentaciji oziroma v objavi.

V Obrazcu 1 se datum v rubriki “Rok za oddajo:” pravilno glasi: 04.12.2017 do vključno 9.00 ure.”
in v Obrazcu 2 se datum v rubriki “Rok za oddajo:” pravilno glasi: 20.11.2017 do vključno 10.00 ure.”

Obrazci ARH_131017_Popravek (doc)

 

17.02.2017

JN-17-186, Predmet javnega naročila: Razširitev kapacitet diskovnega polja za potrebe projekta e-ARH.si. Ponudbe je potrebno oddati do 01.03.2017 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

7.10.2016

JN-16-156 Predmet javnega naročila je: Storitve projektne pisarne za načrtovanje in vodenje pri projektu e-ARH.si: ESS.

Ponudbe je potrebno oddati do 14.11.2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: JN-16-156_Projektna pisarna

 

17.3.2016

35-1/2007/178 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

Objava

 

4.3.2016

023-12/2015/11 Zadeva: Ponovnoobvestilo o nameravani prodaji službenega vozila.

Rok za oddajo ponudb in izteka javne objave je 21.03.2016 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: Vozilo.pdf

 

29.1.2016

023-12/2015/9 Zadeva: Ponovnoobvestilo o nameravani prodaji službenega vozila.

Rok za oddajo ponudb in izteka javne objave je 15.02.2016 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: Vozilo.pdf

 

12.1.2016

023-12/2015/6 Zadeva: Ponovnoobvestilo za prodajo tretjič.

Rok za oddajo ponudb in izteka javne objave je 27.01.2016 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: Vozilo.pdf

 

24.12.2015

023-12/2015/4 Zadeva: PonovnoObvestilo o nameravani prodaji službenega vozila.

Rok za oddajo ponudb in izteka javne objave je 08.01.2016 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: Vozilo.pdf

  

27.11.2015

JN-15-146 Predmet javnega naročila je: Storitve vzdrževanja in dopolnitev programske opreme scopeArchiv in scopeOAIS.

Ponudbe je potrebno oddati do 04.12.2015 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: (pdf_1, pdf_2)

 

 

04.12.2015

023-12/2015/2 Zadeva: Obvestilo o nameravani prodaji službenega vozila.

Rok za oddajo ponudb in izteka javne objave je 21.12.2015 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: Vozilo.pdf

 

22.01.2015

JN-15-0002 Predmet javnega naročila je: Naročanje storitev v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

Ponudbe je potrebno oddati do 06.02.2015 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: (pdf, doc)

 

Odgovor na vprašanje

 

7.5.2014

Čiščenje poslovnih prostorov ARHIVA RS za predvideno štiriletno obdobje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spodnji povezavi;

 

Razpisna dokumentacija

Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 16.05.2014 do 12:00

Skrajni rok za oddajo ponudb: 20.05.2014 do 12:00

Datum odpiranja: 20.05.2014 ob 13:00

 

 

17.09.2013

430-19/2013 - Povabilo k oddaji ponudbe: POPRAVEK

Predmet javnega naročila: Nakup, implementacija in integracija diskovnega sistema. ROK ZA ODDAJO PONUDB JE PODALJŠAN DO 24.9.2013 DO 10:00 URE

 

04.09.2013

430-19/2013 - Povabilo k oddaji ponudbe:

Predmet javnega naročila: Nakup, implementacija in integracija diskovnega sistema. Ponudbe je potrebno oddati do vključno 19.09.2013 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija

  

08.07.2013

JN8420/2013 - Nakup, uvedba in vzdrževanje aplikacije za področje priprave, prevzema, hrambe in dostopa do elektronskega arhivskega gradiva

  

26.02.2013

JN C3332-13-000022 - Povabilo k oddaji ponudbe za pogarancijsko vzdrževanje strojne opreme

 

10.01.2013

JN C3332-12-000032 - Povabilo k oddaji ponudbe za storitve vzdrževanja in pomoč pri sistemski administraciji programske opreme na strežnikih: VMware in IBM Tivoli Storage Manager...

 

12. 10. 2012

C3332-12-000017 - Povabilo k oddaji ponudbe za popravilo specialne opreme za pregled in obdelavo filmskega gradiva...

 

 

12.10.2012

C3332-12-000017 - Povabilo k oddaji ponudbe

Predmet javnega naročila Popravilo specialne opreme za pregled in obdelavo filmskega arhivskega gradiva (previjalne mize s specialno opremo za merjenje dolžine in časa - Steinbeck, Prevost, RTI Lipsner Smith, CTM). Ponudbe je potrebno oddati do vključno 26.10.2012 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

 

 

23.11.2011

023-19/2011/4 - Obvestilo o nameravani prodaji službenega vozila.

 

09.09.2011

POG 2011-000055- Predmet javnega naročila so Storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Ponudbe je potrebno oddati do 20.09.2011 do 12:00 ure

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

23.02.2011

JN-11- 0033 - Predmet javnega naročila je Kopiranje 35 mm nitratnih in acetatnih filmov po priloženem seznamu. Ponudbo je potrebno oddati do 15.03.2011 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

05.05.2010

JN-10- 0077 - Predmet javnega naročila je Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine: KOMORA ZA STARANJE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH PREDMETOV znamke VÖTSCH VC 4018. Ponudbo je potrebno oddati do 20.05.2010 do 11:00 ure

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

21.04.2010

JN-10- 0059 - Predmet javnega naročila je Kopiranje 35 mm nitratnih in acetatnih filmov po priloženem seznamu. Ponudbo je potrebno oddati do 07.05.2010 do 12.00 ure. 

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

15.03.2010

JN-10-0049 Predmet javnega naročila so storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), do 24.03.2010 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

01.09.2009

JN POG 2009-88 - Predmet javnega naročila je RESTAVRACIJA in DIGITALIZACIJA 16 mm filmskega arhivskega gradiva za leto 2009

Ponudbo je potrebno oddati do 11.09.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila
 

01.09.2009

JN POG 2009-88 - Predmet javnega naročila je RESTAVRACIJA in DIGITALIZACIJA 16 mm filmskega arhivskega gradiva za leto 2009

Ponudbo je potrebno oddati do 11.09.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

03.11.2009

JN POG 2009-107 - Predmet javnega naročila je nakup zmogljivejšega strežnika za potrebe virtualizacije, predložitev ponudb do 09.11.2009 do 11.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

03.11.2009

JN POG 2009-106 - Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle, predložitev ponudb do 09.11.2009 do 11.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

23.09.2009 

JNMV POG 2009 - 86 - Predmet javnega naročila je Svetovanje pri pripravi zahtev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.  

Ponudbo je potrebno oddati do 30.09.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

  

01.09.2009

JN POG 2009-82 - Predmet javnega naročila je  DIGITALIZACIJA in RESTAVRACIJA 35 mm filmov dolžine 6339 metrov v trajanju 231 minut (po priloženem seznamu). Postopek zaključen.

 

25.08.2009

JNMV POG 2009 - 86 - Predmet javnega naročila so storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije programske opreme v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), do 08.09.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

20.08.2009

JN POG 2009-72

Obveščamo, da je naročnik na podlagi 3.odstavka 80. člena ZJN-2A sprejel odločitev, da postopek javnega naročanja konča brez izbire.

Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila v isti zadevi, zaradi trenutno omejenih kadrovskih in finančnih virov, delno ponovil.

 

30.07.2009

JN POG 2009-82 - Predmet javnega naročila je  DIGITALIZACIJA in RESTAVRACIJA 35 mm filmov dolžine 6339 metrov v trajanju 231 minut (po priloženem seznamu). Ponudbo je potrebno oddati do 19.08.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

21.07.2009

JN POG 2009-72 - Predmet javnega naročila je svetovanje pri pripravi zahtev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Rok za oddajo ponudbe podaljšujemo do 23.07. 2009 do 12.00 ure.

Portal javnih naročil

 

15.05.2009

JN POG 2009-32 - Predmet javnega naročila je obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu Virantova hiša na Zvezdarski 1, Ljubljana.

Ponudbo je potrebno oddati do 24.06.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

13.02.2009

JN POG 2009-9 - Predmet javnega naročila so storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), do 09.03.2009 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija javnega naročila

 

30.01. 2008

JNMV-0001/2008-POG: Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade in/ali stavbnega pohištva na objektu Gruberjeva palača, Zvezdarska 1 v Ljubljani, ki so razdeljena v dva sklopa. SKLOP 1: Investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade, SKLOP 2: Investicijsko vzdrževalna dela obnove stavbnega pohištva; do 04.03.2008 do 10.00 ure.

 

28.09.2007

Popravek razpisne dokumentacije - JNMV-0023/2007-POG- Predmet javnega naročila so storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije programske opreme v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

 

25.09.2007

JNMV- 0023/2007 – POG - Predmet javnega naročila so storitve v okviru izvajanja postopkov akreditacije programske opreme v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), do 02.10.2007 do 13.00 ure.

  

21.08.2007

JNMV- 0022/2007 – POG - Predmet javnega naročila je nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo strokovnemu arhivskemu delu, do 31.08.2007 do 10.00 ure.

  

JNMV- 0022/2007 – POG - The subject of the Public Tender is purchase, implementation and maintenance of information system to support professional archival work, by no later than 31.08.2007until 10.00 o’clock.

 

12.09.2007

JNMV- 0024/2007 – POG - Predmet javnega naročila je obnova notranjih okenskih kril na objektu Grubarjeva palača in Virantova hiša, do 24.09.2007 do 10.00 ure.

 

08.08.2007

Popravek razpisne dokumentacije 2. - JNMV-0016/2007-POG

Predmet javnega naročila je dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme.

  

24.7.2007

Popravek razpisne dokumentacije - JNMV-0016/2007-POG

Predmet javnega naročila je dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme.

  

12.7.2007

JNMV-0016/2007-POG - Predmet javnega naročila je dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme do 18.08.2007 do 13.00 ure.

   

08.06.2007

JNMV-0013/2007-POG - Predmet javnega naročila je svetovanje pri izvajanju akreditacije strojne opreme v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in podzakonskimi akti do 13.07. 2007  do 12.00 ure.

 

19.7.2007

JNMV-0019/2007-POG - Predmet javnega naročila je svetovanje pri izvajanju akreditacije programske opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in podzakonskimi akti do 14.08.2007 do 12.00 ure.

  

27.07.2007

JN-22/2007- P - Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade in stavbnega pohištva na objektu Gruberjeva palača, Zvezdarska 1 v Ljubljani do 05.09.2007 do 10:00 ure.

  

15.6.2007

JNMV-0010/2007-POG - Predmet javnega naročila je nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo strokovnemu arhivskemu delu do 30.07.2007 do 10.00 ure.

Na zahtevo ponudnika, ki jo pošlje na elektronski naslov matevz.kosir(at)gov.si Arhiv RS posreduje ponudniku angleško verzijo razpisne dokumentacije.

 

08.06. 2007

JNMV-0012/2007-POG - Predmet javnega naročila je svetovanje pri izvajanju akreditacije programske opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in podzakonskimi aktido 13.07.2007  do 12.00 ure.

 

08.06.2007

JNMV-0014/2007-POG - Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade in stavbnega pohištva na objektu Gruberjeva palača, Zvezdarska 1 v Ljubljani do 10.07.2007 do  10:00 ure.