NAPOVED DOGODKOV

12. 12. 2014
Ob letu osorej 2014 - Srečno 2015

10. 12. 2014
15. kolokvij za uslužbence v javni upravi, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

3. 12. 2014
Vabimo vas na redno mesečno predavanje z naslovom Slovenci na bojiščih prve svetovne vojne, 9. 12. 2014