Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA

 

SEKTOR ZA VARSTVO NAJSTAREJŠEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

vodja: dr. Jure Volčjak

telefon: (01) 24 14 247

e-mail: jure.volcjak(at)gov.si

 

SEKTOR ZA VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA S PODROČJA ZDRAVSTVA, ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA, DRUŠTEV, DELA UPRAVE IN SODSTVA

Vodja: mag. Daniela Juričić Čargo

telefon: (01) 24 14 235

e-mail: Daniela.Juricic(at)gov.si

 

SEKTOR ZA VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA POSEBNIH ARHIVOV

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

vodja: dr. Matevž Košir

telefon: (01) 24 14 295  

e-mail: matevz.kosir(at)gov.si

 

SEKTOR ZA VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA UPRAVE PO LETU 1945

vodja: Vesna Gotovina

telefon: (01) 24 14 293

e-mail: Vesna.Gotovina(at)gov.si

 

SEKTOR ZA INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJO

vodja: Branko Radulovič

telefon: (01) 24 14 254

e-mail: Branko.Radulovic(at)gov.si

 

SLOVENSKI FILMSKI ARHIV - SEKTOR

vodja: mag. Tatjana Rezec Stibilj

telefon: (01) 24 14 213

e-mail: tatjana.stibilj(at)gov.si

 

SEKTOR ZA ELEKTRONSKE ARHIVE IN RAČUNALNIŠKO PODPORO

vodja: dr. Tatjana Hajtnik

telefon: (01) 24 14 224

e-mail: Tatjana.Hajtnik(at)gov.si

 

CENTER ZA RESTAVRIRANJE IN KONSERVIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA - SEKTOR

vodja: dr. Jedert Vodopivec

telefon: (01) 24 14 206

e-mail: Jedert.Vodopivec(at)gov.si