Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

VELJAVNI PREDPISI O ARHIVSKI DEJAVNOSTI (zakona, uredba): 

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)

 

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) (Ur. l. RS, št. 42/2017)

 

           - Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo, v. 1.0 (pdf)

 

Obrazci:

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (doc)

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (pdf)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (doc)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (pdf)

           - Matični list uporabnika (doc)

           - Matični list uporabnika (pdf)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (pdf)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (doc)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (pdf)

 

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP) (Ur. l. RS, št. 85/2016) 

 

Enotne tehnološke zahteve:

- Enotne Tehnološke Zahteve 2.1

          - I. del: Uvodna pojasnila:(pdfword)

          - II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: (pdfword)

          - III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve: (pdfword)

Vse spremembe II. in III. dela so v primerjalni tabeli ETZ 2.0. in ETZ 2.1

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (pdf)

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (word)

 

Pravilniki:

- Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo(Ur. l. RS, št. 75/2017)

 

- Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/2017)

          - Priloga 1 (pdf)  

          - Priloga 2 (pdf)  

          - Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (pdf)

 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom  (Ur. l. RS, št. 66/2016) 

 

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava (Ur. l. RS, št. 66/2016)

 

Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin (Ur. l. RS, št. 66/2016)

 

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2009)


Sklepi in drugi dokumenti: 

Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 4.0 (pdfword)

 

Navodilo za izročanje e-filmskega in AV arhivskega gradiva v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije

- Navodilo za izročanje filmskega in avdiovizualnega gradiva v digitalni obliki (doc || pdf)

- Struktura map (Struktura SIP) (zip)

- Tehnični standardi za oddajo gradiva (tabela): e-AV gradivo in e-filmsko gradivo (pdf)